Binary Confidence logo

[

security operations centre

]

Senior SOC Analyst

Miesto práce

Bratislava, Slovensko

PRACOVNÝ POMER

Plný úväzok

Flexibilita

Hybrid

Vzdelanie

Vysokoškolský študent +

prax

3 roky

O nás

Pre nás v Binary Confidence je bezpečnosť našich klientov na prvom mieste. Sme vysoko špecializovaný tím dodávajúci služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti najvyššej kvality. Chránime korporátnych klientov tak ako aj štátne spoločnosti.

Spoločnosť Binary Confidence bola založená IT security profesionálmi so skúsenosťami zo súkromného a štátneho sektora za účelom boja proti kybernetickým podvodom, bezpečnostným incidentom alebo akýmkoľvek iným kybernetickým zločinom. Našim klientom poskytujeme 24/7 monitoring siete a infraštruktúry, riešenie bezpečnostných incidentov, ochranu a obranu voči bezpečnostným útokom, poradenstvo a ďalšie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • skvelá príležitosť stať sa súčasťou tímu vysokokvalifikovaných odborníkov, možnosť vzdelávania a kariérneho rastu v rozvíjajúcej sa oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • monitorovanie a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov u rôznych klientov spoločnosti Binary Confidence na základe sieťových a hostiteľských dá
 • každodenné vyhodnocovanie stavu zabezpečenia na strane klienta, analýza bezpečnostných udalostí a prvotné triedenie incidentov
 • koordinácia s IT zamestnancami klienta pri overovaní upozornení
 • zdokumentovanie a eskalácia incidentov, ktoré môžu mať dosah na prostredie klienta
 • pokročilé vyšetrovanie a navrhovanie proaktívnych ochranných opatrení
 • vyhľadávanie hrozieb a forenzná analýza
 • skúmanie a implementácia detekčnej analýzy na základe dát z rôznych zdrojov pomocou systému MITRE ATT&CK a iných bezpečnostných frameworkov
 • správa technických platforiem na odhaľovanie a riešenie incidentov
 • integrovanie rôznych zdrojov informácií o digitálnych hrozbách do detekčných platforiem
 • správa prípadov použitia detekcie, tvorba a aktualizácia operačných protokolov k incidentom na základe zmien v panoráme hrozieb alebo v prostredí klienta

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • správa serverov na systémoch Windows alebo Linux
 • komplexné znalosti v oblasti zabezpečenia systému Windows pre podniky (Active Directory), sieťových vrstiev a modelu OSI
 • znalosť konceptov kybernetickej bezpečnosti, pochopenie metodiky útokov
 • analýza logov zo sieťovej prevádzky a hostiteľských dát, analýza škodlivého softvéru, forenzná analýza disku a pamäte
 • potrebné skúsenosti so skriptovaním v jazyku Python, Powershell alebo s rôznymi shellovými skriptami
 • výhodou sú predchádzajúce skúsenosti v rámci Strediska bezpečnostných operácií
 • analytické a technické myslenie, schopnosť riešiť problémy
 • iniciatívnosť, systematickosť, precíznosť
 • schopnosť pracovať samostatne a v rámci tímu
 • diskrétnosť, schopnosť pracovať s dôvernými informáciami
 • ochota neustále sa vzdelávať a sledovať najnovšie trendy
 • nevyžadujú sa žiadne certifikáty odbornej spôsobilosti
[prečo binary confidence]

Sme zástancami investovania do kvalitných podmienok pre členov nášho tímu, ako aj možností pre ich odborný rast. Ponúkame rôzne benefity, ako napr. flexibilný pracovný čas a prácu na diaľku, päť dní dovolenky navyše, MultiSport kartu, ročné prémie a mnoho ďalších.

Integrita, inovácie a vytrvalosť pri dosahovaní excelentných výsledkov definujú našu firemnú kultúru. V Binary Confidence nám záleží na budovaní prostredia, ktoré si váži prínos každého člena tímu.

Veríme votvorenosť komunikácie a spolupráce, podporujeme atmosféru voľného zdieľania nápadov, vktorej sa cení tímová práca.