Implementácia technológií

Divízia Implementácia technológií zaisťuje nákup, inštaláciu a integráciu najnovších technológií na trhu a to s ohľadom na už vykonané investície do firemnej IT infraštruktúry. Či už máte vlastný tím technikov, alebo ho potrebujete od nás, spoločne nájdeme spôsob, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

[služby]

Naše odborné služby

Podľa vašich potrieb vám pomôžeme s celým procesom výberu, nákupu a inštalácie technológií alebo len s jeho časťou.

01

ANALÝZA

Viete, že potrebujete zvýšiť zabezpečenie svojej IT siete, no neviete ako? Kontaktujte nás a my vám tieto potreby pomôžeme identifikovať a navrhnúť vhodné riešenie.

02

VÝBER A NÁKUP TECHNOLOGIÍ

Na základe výsledkov risk analýzy či auditu ste zistili, aké technológie potrebujete nakúpiť, ale neviete, ako na to? Kontaktujte nás a my vám ich poskytneme od našich overených dodávateľov.

03

INŠTALÁCIA A INTEGRÁCIA TECHNOLÓGIÍ

Kúpili ste technológie, ale neviete, ako ich náležite implementovať do existujúcej siete? Kontaktujte nás a my vám zabezpečíme odbornú inštaláciu a integráciu.

04

FULLSERVISOVÁ PODPORA

Máte už potrebné technológie, no potrebujete pomoc s ich konfiguráciou a pravidelnou údržbou? Kontaktujte nás a my vám poskytneme dlhodobú fullservisovú podporu.

[spolupracujeme s nejlepšími]
[technologické riešenia]

Firewall bežne nahrádza smerovače a oddeľuje externé siete od interných sietí, ktoré sú príslušným spôsobom rozdelené na menšie oblasti. Podporuje bezpečnostné funkcie, ako sú VPN, systém prevencie narušenia (IPS), anti-DDoS, antispam, anti-malware, sandboxing a filtrovanie URL.  

Router je spojovacím bodom medzi firemnou sieťou a verejným internetom; sám o sebe nemá dostatočné zabezpečenie.  

Switch umožňuje káblové pripojenie zariadení v rámci siete a poskytuje bezpečnostné funkcie v kombinácii so systémami tretích strán. Access point poskytuje bezdrôtové pripojenie v rámci podnikovej siete. 

Dodávatelia – Palo Alto Networks, Fortinet, CISCO, SURICATA, UBIQUITI, FLOWMON 

Zabezpečuje zariadenia mimo perimetra podnikovej siete, blokuje podozrivé webové stránky, pripojenia a škodlivé súbory a chráni zariadenia, keď nie sú pripojené k zabezpečenej podnikovej sieti. 

Dodávatelia – CORTEX, ESET, HEIMDAL, SentinelOne 

Prevencia úniku dát obmedzuje exfiltráciu dôverných súborov z daného koncového zariadenia, čím zabraňuje náhodnému alebo cielenému odstráneniu dát. Zakazuje presun vybraných súborov z adresárov na koncových zariadeniach, skúma sieťovú prevádzku a zakazuje neoprávnené relácie. 

Dodávatelia – FORCEPOINT, safetica, ENDPOINT PROTECTOR 

Poskytuje zabezpečenie verejných firemných webových stránok a služieb, ako sú podnikové webové portály alebo servery na zdieľanie súborov. Zabezpečuje bezpečné šírenie služieb z interných do externých sietí a chráni interné servery a spustené služby pred zneužitím. 

Dodávatelia – Modsecurity, f5, umperva 

Sieťové zariadenia typu firewall, switch, ako aj iné zariadenia, napr. servery, sú monitorované z hľadiska dostupnosti a výkonu. Hardvér a bežiace služby sa monitorujú na účely sledovania/porovnávania historických údajov a reportovania v reálnom čase, ako aj zasielania upozornení v prípade zlyhania. 

Dodávatelia – ZABBIX 

Zhromažďuje informácie z každého koncového zariadenia, napr. údaje o tom, ktoré sieťové rozhrania sú spustené a ktorí používatelia sú prihlásení. Tieto informácie následne odosiela do správy protokolov, v rámci ktorej možno vykonať ďalšiu analýzu. 

Dodávatelia – Wazuh, Beats, Sysmon 

Je centrálnym uzlom pre protokoly a udalosti zo zariadení. Analyzuje a koreluje udalosti z rôznych sietí a zdrojov do jednej udalosti. Následne generuje upozornenia založené na pravidlách na účely ďalšej analýzy. 

Dodávatelia – Splunk, IBM QRadar, Elastic 

Nie všetci používatelia by mali mať prístup do všetkých systémov. IAM je jednotným miestom pre správu prístupu používateľov a poskytuje aj ďalšie funkcie, ako je viacfaktorová autentifikácia alebo SSO. 

Dodávatelia – Okta, DUO, JumpCloud 

Identifikuje zraniteľnosti alebo chybné konfigurácie, ktoré by mohli byť zneužité malvérom alebo útočníkmi na krádež, zašifrovanie alebo zničenie podnikových aktív. Dokumentuje, aké zraniteľnosti boli identifikované, ako ich môžu útočníci zneužiť a aké kroky by sa mali prijať na ich odstránenie. 

Dodávatelia – vScan 

Hrozby kybernetických útokov, prírodných katastrof, podvodov a ľudských chýb ohrozujú majetok a povesť vašej spoločnosti. Zvýšte prevádzkovú odolnosť svojej spoločnosti pomocou služby Governance, Risk Management and Compliance, ktorá poskytuje podporu pri spracovaní analýzy rizík, analýzy nedostatkov a riadení súladu s predpismi, ako aj služby riadenia implementácie prostredníctvom proaktívnej identifikácie hrozieb a implementácie postupov zameraných na dosiahnutie vyššieho zabezpečenia pre vašu spoločnosť. 

Dodávatelia – SECUREA 

SOAR je mozgom bezpečnostných operácií, pričom automatizuje úlohy a reakcie na bezpečnostné incidenty. Tieto „rozhodnutia“ vychádzajú z relevantných a dôveryhodných údajov, ktoré sa získavajú prostredníctvom služby Threat Intelligence, ako napr. reputácia lokality a hash súbory. 

Dodávatelia – Recorded Future, Palo Alto Networks 

Honeypots sú systémy s pripravenými exploitmi a falošnými dôvernými údajmi, na ktoré sa môžu útočníci zamerať. Vďaka tomu môžu honeypots vytvárať interné reporty Threat Intelligence o potenciálnych útočníkoch a vektoroch útoku, pričom pomáhajú odhaliť aj potenciálne narušenie bezpečnosti. 

Dodávatelia – Cowrie, DIONEA 

[náš tím]