Binary Confidence logo

Výskum a vývoj produktov

Divízia Development and Operations bola založená s cieľom vyvíjať nové produkty na základe preskúmania potrieb našich zákazníkov a súčasného stavu trhu. Cieľom je prinášať produkty, ktoré majú pre svojich používateľov skutočnú pridanú hodnotu.

[naše produkty]

GRC SOFTWARE

CYBERSECURITY TRAINING

VULNERABILITY SCANNER

GRC SOFTWARE

Securea

Securea.io

Securea je priekopnícky nástroj na správu, riadenie rizík a dodržiavanie predpisov (Governance, Risk Management and Compliance/GRC), ktorý bol vytvorený na účely sprístupnenia a sprehľadnenia bezpečnosti v rôznych prostrediach a organizáciách.

Vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu a integrovaným funkciám nástroja Securea môžu používatelia jednoducho spravovať bezpečnostné procesy a požiadavky v oblasti dodržiavania predpisov. Ponúka komplexné riešenie, ktoré im umožňuje rýchlo sa zorientovať v zložitých možnostiach bezpečnostného manažmentu.

Securea navyše maximalizuje efektívnosť a účinnosť iniciatív organizácie v súvislosti s bezpečnosťou prostredníctvom strategického poradenstva pri určovaní priorít v oblasti investícií. Využitím pokročilej analytiky, vyhodnocovaním rizík a vytváraním plánov kontinuity činností umožňuje používateľom vytvárať na mieru šité rozpočty na zaistenie bezpečnosti v súlade s cieľmi organizácie a toleranciou rizík, čím zabezpečuje optimálne využitie zdrojov a nákladov.

Securea.io

CYBERSECURITY TRAINING

Wargames

Wargames

Wargames predstavujú virtuálnu arénu pre tréning kybernetickej bezpečnosti, ktorá je navrhnutá tak, aby organizácie mohli zlepšovať svoje schopnosti a posilniť obranu proti útokom, chybám a narušeniam.

Simulácie, ktoré sú šité na mieru na základe reálnych podmienok, umožňujú získať praktické skúsenosti a ponúkajú intenzívny zážitok v realistickom a náročnom prostredí, kde si hráči môžu precvičiť a overiť svoje schopnosti, ako aj natrénovať súboje s kybernetickými protivníkmi. Naše vojnové hry, ktoré využívajú technológie moderného strediska bezpečnostných operácií spoločnosti Binary Confidence, sa odohrávajú v dôkladne vytvorenom laboratórnom prostredí, ktoré verne odzrkadľuje štruktúru bezpečnosti IT vo vašej organizácii.

Wargames

VULNERABILITY SCANNER

vScan

vScan.tech

vScan je integrovaná platforma, ktorá bola navrhnutá na účely identifikácie a riešenia zraniteľností alebo nesprávnych konfigurácií, ktoré by mohli byť zneužité malvérom alebo útočníkmi s cieľom ohroziť aktíva spoločnosti.

Dôkladným skenovaním môže vScan proaktívne odhaľovať potenciálne hrozby a upozorniť na ne používateľov, aby mohli vykonať rýchlu nápravu a ochrániť dáta pred krádežou, zašifrovaním alebo zničením.

Systém vScan automaticky vedie aktualizovaný inventár sieťových zariadení a odosiela upozornenia, ak boli niektoré položky pridané alebo odstránené. Vzhľadom na bezproblémovú integráciu s existujúcou konfiguračnou databázou (CMDB) alebo so softvérom na správu aktív umožňuje zachytiť aktuálny stav siete v reálnom čase.

vScan.tech

[náš tím]