Digital Europe Projekty

BinConf RANGE:

Binary Confidence buduje výcvikové stredisko, ktoré bude pod názvom BinConf Range ponúkať pokročilé tréningy a vzdelávacie aktivity v oblasti IT bezpečnosti.

Centrum bude určené primárne odborníkom v oblasti kyberbezpečnosti zo súkromnej sféry, ktorí majú záujem neustále zlepšovať svoju úroveň a schopnosti.

Dlhodobou misiou Binary Confidence je aj zvyšovanie všeobecného záujmu o témy súvisiace s IT bezpečnosťou a zároveň motivovanie mladých ľudí, obzvlášť žien, ku kariére v tejto oblasti. Plánujeme preto poskytovať širokú škálu tréningových aktivít, ktoré BinConf Range prináša aj vzdelávacím inštitúciám.

BinConf Range vytvorí podmienky a priestor pre spoluprácu a výmenu poznatkov medzi expertmi, čím prispeje k celkovému zvýšeniu úrovne vyspelosti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Centrum je navrhnuté tak, aby umožnilo simuláciu infraštruktúry organizácie za bežnej prevádzky. Hráči musia v reálnom čase reagovať na simulované scenáre kybernetických útokov. Súčasťou sú prvky gamifikácie, kolaboratívna platforma a rôzne nástroje na vyhodnocovanie.

Projekt BinConf Range (101128075) je spolufinancovaný z programu Digitálna Európa (DIGITAL). Realizácia projektu prebieha od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026.

 

BinConf SOC:

Naše Security operations center (SOC) alias dohľadové stredisko bezpečnostných operácií je efektívny nástroj na detekciu, elimináciu a prevenciu celej škály kybernetických útokov. Tak ako sa neustále vyvíja úroveň vonkajších hrozieb sa musí vyvíjať aj náš SOC a to z hľadiska technológií, procesov a ľudských kapacít.

V rámci projektu BinConf SOC chceme posilniť schopnosť SOC efektívne odhaľovať kybernetické hrozby a predchádzať im. Ďalším cieľom je zvýšenie úrovne automatizácie v rámci SOC, čím sa zvýši jeho celková úroveň a zlepší efektivita činností našich analytikov.

Projekt prinesie okrem zvýšenia vyspelosti samotného SOC aj zlepšenie kvality našich služieb a rozšírenie okruhu subjektov, ktorým budeme schopní služby SOC poskytovať.

Projekt realizuje spoločnosť Binary Confidence ako koordinátor projektu v spolupráci so spoločnosťou ITACON.

Projekt BinConf SOC (101145856) je spolufinancovaný z programu Digital Europe (DIGITAL). Realizácia projektu prebieha od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Za takéto názory a stanoviská nemôže Európska únia ani udeľujúci orgán niesť žiadnu zodpovednosť.