Binary Confidence logo

[

naše manifesto

]

Sme vašou prvou a poslednou líniou neviditeľnej obrany proti všetkým typom kybernetických hrozieb. Vďaka odlišnému pohľadu na potenciálne riziká dokážeme urobiť kroky, ktorými útočníkov vopred odzbrojíme.

01/

Princípy

Základný kód, s ktorým pracujeme, prekvapivo nie je binárny – neskladá sa z jednotiek a núl. V skutočnosti je postavený na dvoch základných princípoch – etike a spoľahlivosti. Našim klientom vždy odporučíme najefektívnejšie a najférovejšie riešenie ich problému a nie to najodvážnejšie a najdrahšie.

02/

Stratégia

Prostredie hrozieb možno vnímať ako šachovnicu, na ktorej musí byť každý ťah vopred vypočítaný. V záujme zabezpečenia spoľahlivej obrannej stratégie sa domnievame, že obranné opatrenia by mali byť proaktívne aj reaktívne, pretože rovnako ako v šachu, ani v kybernetickej bezpečnosti neexistuje náhoda, je to len kaskáda dôsledkov na základe zvolenej stratégie a rozhodnutí.

03/

Poslanie

Poslaním spoločnosti Binary Confidence je poskytovať svojim klientom najkvalitnejšie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby mohli fungovať bez obáv z bezpečnostných rizík. Orientácia na výsledky a úzka spolupráca s našimi klientmi nám umožňuje byť o krok vpred pred aktérmi hrozieb rôzneho charakteru, vďaka čomu sme schopní uchovávať prostredie a dáta našich klientov v bezpečí.

04/

Tím

Tím Binary Confidence tvoria skúsení odborníci na kybernetickú bezpečnosť. Naši špecialisti si svoje zručnosti zdokonalili v rôznych úlohách pri ochrane významných inštitúcií EÚ a to v oblastiach defenzívnej aj ofenzívnej bezpečnosti vrátane vyšetrovania a spravodajstva. Vďaka jedinečnej expertíze dokážu okamžite reagovať proti útočníkom a ich aktivitám, ktoré by vám mohli uškodiť a dokážu okamžite reagovať na väčšinu hrozieb.

Máte záujem pracovať s nami?