Naše najnovšie aktivity vo vzdelávaní verejnosti

/ /

22. 12. 2016

Naša spoločnosť považuje budovanie povedomia o informačnej bezpečnosti za veľmi dôležitú tému. Binary Confidence si plne uvedomuje dôležitosť zvyšovania povedomia verejnosti o informačnej bezpečnosti, čo povedie k zlepšeniu celkovej situácie a obmedzeniu možností zločincov.

Preto sme vždy radi, keď môžeme vyhovieť požiadavke na uskutočnenie prednášky, napr. na pôde Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Prednáška nášho kolegu o vzťahoch medzi štátom a súkromným sektorom v oblasti informačnej bezpečnosti sa konala 25. novembra. Študenti si nielen rozšírili prehľad o súčasnom stave kybernetickej obrany, ale mohli diskutovať aj o možných scenároch vývoja, ktorými by sa tieto vzťahy mohli v budúcnosti uberať, aká je pravdepodobnosť, že budeme smerovať k digitálnej diktatúre alebo či súkromné ​​spoločnosti naopak zostanú hlavnými lídrami pri zachovaní internetu ako slobodného a bezpečného priestoru.

Náš kolega Pavol Draxler s potešením viedol seminár v rámci podujatia NATO Stratcom Summit v Prahe od 20. do 22. októbra 2016. Prednáška bola venovaná organizáciám, od ktorých by štátne subjekty chceli získať dáta a narušiť ich siete. Naša spoločnosť pripravuje aj jednoduché usmernenia o tom, ako možno implementovať dostatočnú kontrolu a ochranu v oblasti informačnej bezpečnosti v malých organizáciách.

Takisto sme radi vyhoveli žiadosti o účasť na medzinárodnom sympóziu s názvom „Výzvy pre spravodajské agentúry v 21. storočí“, ktoré sa konalo 6. decembra v Bratislave. Náš kolega Pavol Draxler mal zaujímavú prednášku o tom, ako môže kryptografia ovplyvniť štátnu a súkromnú bezpečnosť. Prezentácia presahovala rámec klasického end-to-end šifrovania komunikácie a do hĺbky analyzovala všetky možnosti vývoja decentralizovaných mien, trhov, governance 2.0 a možnosti neviditeľného webu (deep web).

[naše manifesto]

Pripojte sa k nášmu newsletteru

Zaregistrujte sa a získajte najnovšie informácie a novinky od spoločnosti Binary Confidence.