Binary Confidence logo

vScan: skener nových zraniteľností

/ /

6. 11. 2017

Kybernetické útoky prebiehajú v značnej miere zneužitím slabých miest v operačných systémoch, službách alebo aplikáciách. Voči zraniteľnostiam nie sú v realite imúnne žiadne z nich.

Preto pri prevencii narušenia bezpečnosti vášho prostredia je veľkou výhodou, ak o jeho zraniteľnostiach viete vopred. V prípade automatizovaného riadenia zraniteľností vaše stredisko bezpečnostných operácií (SOC) resp. administrátori budú dostávať upozornenia, ak sa na hostiteľskom systéme zistia nejaké nedostatky.

Tieto slabé miesta možno rýchlo opraviť alebo zmierniť ich dosah, čím sa zvýši bezpečnosť vášho IKT prostredia. Okrem viacerých komerčných produktov určených na automatické skenovanie zraniteľností ponúka spoločnosť Binary Confidence svoje vlastné finančne dostupné riešenie vScan, ktoré je založené na open source nástrojoch.

vScan sa dodáva ako hardvérové ​​zariadenie alebo virtuálny stroj na pripojenie k vašej sieti, pričom môže byť umiestnený priamo v priestoroch vašej firmy, v cloude alebo v hybridnej prevádzke.

Nástroj vScan ponúka automatizovanú správu zraniteľností, kde naše stredisko SOC alebo zainteresované subjekty dostávajú najnovšie informácie o akýchkoľvek slabých miestach.

Vaši IT zamestnanci môžu naplánovať pravidelné kontroly celého vášho prostredia alebo jeho častí. V prípade zistenia zraniteľnosti môže skener poslať výstrahu SOC alebo vašim adminom, ktorí môžu následne podniknúť opatrenia v spolupráci s vlastníkom hostiteľského systému.

S cieľom pokryť aj heterogénne siete alebo izolované siete so vzduchovou medzerou (air-gapped network) náš nástroj vScan podporuje aj viacuzlovú prevádzku s používateľským rozhraním pre centralizovanú správu, jednotné úložisko záplat/aktualizácií, ako aj interné monitorovanie.

Naše riešenie možno bezproblémovo škálovať od malého samostatného virtualizovaného zariadenia až po viacuzlový distribuovaný systém, ktorý pokrýva siete s vysokým zabezpečením, globálne siete WAN alebo siete chránené vzduchovou medzerou.

[naše manifesto]

Pripojte sa k nášmu newsletteru

Zaregistrujte sa a získajte najnovšie informácie a novinky od spoločnosti Binary Confidence.